Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

तीन किस्ते योजना

तपाईंको लगानीको आकर्षक प्रतिफलका साथ उच्च बीमा संरक्षणयुक्त एक योजना, जुन तीन किस्तामा भुक्तानी हुनेछ ।

तीन किस्ते योजनाले अत्यन्त न्यून लागतमा तपाईंको लगानीको आकर्षक प्रतिफल दिनुका साथै उच्च बीमा संरक्षण प्रदान गर्दछ । यस योजनाको मुख्य विेशषता भनेकै मेटलाइफले बीमांक रकम तीन किस्तामा भुक्तानी गर्नु हो ।

१. बीमांक रकमको २५ प्रतिशत रकम बीमालेख अवधिको एक तिहाई अवधिको अन्त्यमा प्रदान गरिन्छ।

२. थप २५ प्रतिशत रकम बीमालेख अवधिको दुई तिहाई अवधिको अन्त्यमा प्रदान गरिन्छ ।

३. बीमांक रकमको बाँकी ५० प्रतिशत ु रकम बोनसका साथ प्रदान गरिनेछ । मृत्युको घटना हुँदा, पहिले भुक्तानी गरिसकेको किस्ताको लागि कुनै कट्टि गरिने छैन ।

संरक्षण:
बीमालेखको पूर्ण अवधिभरका लागि तपाईं सम्पूर्ण बीमांक रकम र तोकिएको बोनसका लागि बीमित भएको हुनुहुनेछ । मृत्युको घटना हुँदा, पहिले भुक्तानी गरिसकेको किस्ताको लागि कुनै कट्टि गरिने छैन। तपाईं अन्तिम दिनसम्म पनि सम्पूर्ण रकमका लागि बीमित रहनु हुन्छ ।

यदी अवधि समाप्ति अघि बिमित बच्चाको मृत्यु भएमा:

वर्गीकृत मृत्युलाभ अनुमोदन (Graded Death Benefit Endorsement )* पत्रको अधीनमा रही भुक्तानी योग्य मृत्युलाभ रकम भुक्तानी गरिन्छ ।

बीमितको आयु २ वर्ष ६ महिना नपुग्दै बीमितको मृत्यु भएमा यस वर्गीकृत मृत्युलाभ अनुमोदन ÷ शिक्षा संरक्षण योजना अनुमोदनपत्र अन्तर्गत भुक्तानी गरिने रकम तल दिईएको अनुसूचि बमोजिम हुनेछ । 

मृत्यु हुदाको उमेर  भुक्तानी हुने रकम
६ महिना भन्दा कम भएमा बीमाड्ढ रकमको २५ प्रतिशत
सबभन्दा नजिकको जन्मदिनमा पुग्ने उमेर १ वर्ष भएमा बीमाड्ढ रकमको ५० प्रतिशत
सबभन्दा नजिकको जन्मदिनमा पुग्ने उमेर २ वर्ष भएमा बीमाड्ढ रकमको ७५ प्रतिशत
सबभन्दा नजिकको जन्मदिनमा पुग्ने उमेर ३ वर्ष भएमा बीमाड्ढ रकमको शत प्रतिशत 

मृत्युलाभ बीमाड्ढ रकमको २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने अवस्थामा बीमाड्ढको २५ प्रतिशत तल्काल भुक्तानी गरी बाँँकी हुन आउने, मृत्युहँुदा सम्मको आर्जित बोनस सहितको रकम बीमालेख परिपक्व वा समाप्ती (Maturity) भएपछि भुक्तानी गरिनेछ । 

अवलोकन

योग्यताः
उमेर कम्तीमा ३१ दिन, बढीमा ६० वर्ष 

बीमाड्ढ रकमः
न्यूनतम ने.रु.५०,०००, अधिकतम ने.रु. ५ करोड

पोलिसी अवधिः
१२,१५,१८,२१ र २४ वर्ष

प्रिमियम भुक्तानी  तरिकाः
वार्षिक, अर्ध–वार्षिक वा त्रैमासिक

यो योजना कसले खरीद गर्न सक्छ ? र कसरी ?

१. सामान्य आय स्रोत हुने जो कोहीले आफ्नै लागि यो योजना खरीद गर्न सक्नेछ ।

२. सामान्य आय स्रोत भएका बीमित व्यक्तिहरुले अरुका लागि यो योजना खरी द गर्न सक्नेछन् ।

३. आय स्रोत नभएका व्यक्तिका हकमा, आय स्रोत भएको दरखास्तवालाले सामान्यतया दरखास्तवालाले लिएको बीमाड्ढ रकम वरावर अथवा त्योभन्दा बढी नहुने गरी यो योजना खरिद गरिदिन सक्नेछ ।

प्रथम पटक पोलिसी जारी मितिः३०/०१/२००२

थप जानकारीका लागिः फोन  ९७७ १ ५९७०१६६ मा हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नु हुनेछ वा ग्राहक सेवा विभागको ठेगाना हेर्नुहोला । 

पूरक करार लाभ
पूरक करार एक थप बीमा पोलिसी हो जुन सम्झौताको एक अङ्गको रुपमा रहनेछ । यसले कुनै दुर्घटना भैहालेमा कभर स्वरुप सम्झौताामा उल्लेख गरे अनुसारका अतिरिक्त लाभहरु प्रदान गर्नेछ । बीमा पोलिसीमा समावेश गर्न सकिने केही  प्रबन्धहरुः

  • दुर्घटनाले मृत्यु लाभ(एडिबि): यस अन्तर्गत दुर्घटनाको कारण बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा थप रकम सहित भुक्तानी गरिनेछ ।
  • अपाङ्गता सँरक्षण प्रबन्ध(डिपिआर)ः यसले संरक्षक(शैक्षिक सँरक्षण योजना मातहत) रोग वा दुर्घटनाको कारण अपाङ्ग हुन पुगेमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ । यदि संरक्षक सदाका लागि अपाङ्ग भएमाः

○ बाँकी सबै प्रिमियम माफि दिइनेछ र पोलिसी यथावत् रुपमा नै चालु रहनेछ ।

○ बीमाड्ढ रकमको एक प्रतिशत बराबरले हुन आउने रकम हरेक महिना पोलिसी परिपक्वता नभएसम्म सन्ततिलाई प्रदान गरिनेछ र परिपक्वता भएपछि, सन्ततिलाई पोलिसीको समर्पण रकमका साथै बोनस रकम पनि चुक्ता गरिनेछ । 

  • व्यत्तिगत दुर्घटना सुरक्षा (पिए)ः व्यत्तिगत दुर्घटना सुरक्षाले बीमितको जीवनलाई दुर्घटना भैहालेमा व्यापक रुपमा सुरक्षाको सुनिश्चत्ता प्रदान गर्दछ । दुर्घटना बीमा रक्षावरण अन्तर्गत निम्न विषय पर्दछन्ः

○ दुर्घटनाले हुने मृत्यु (एडि)– कथंकदाचित दुर्घटनाको कारण बीमितको मृत्यु भैहालेमा एकमुष्ठ रकम लाभग्राहीलाई प्रदान गरिनेछ ।

○ सदाका लागि पूर्ण अपाङ्ग (पिटिडि)–दुर्घटनाको कारण सदाका लागि पूर्ण अपाङ्ग हुन गएमा बीमितलाई एकमुष्ठ रकम प्रदान गरिनेछ ।

सदाका लागि आँशिक अपाङ्ग (पिपिडि)–कथंकदाचित दुर्घटनाको कारण हेर्ने वा सुन्ने वा बोल्ने शक्ति गुमेमा समर्पण रकमको प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम बीमितलाई चुक्ता गरिनेछ ।