Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

क्रेडिट केयर

तपाईंको कर्मचारीहरु र तिन्का परिवारहरुलाई जीवन गुम्दा वा अपा·ताको घटना हुँदा आर्थिक रुपमा सुरक्षित भएको सुनिश्चित्ता दिनुहोस् ।
क्रेडिट केयरको बारेमा

क्रेडिट केयरले यदि  लघु ऋणीको जीवन गुमेमा वा अपा·ता भएमा उसले लिएको कर्जा सकार्ने सुनिश्चितत दिन्छ ।

यसले बीमित ऋणीको जीवन रक्षावरण गर्दछ । क्रेडिट केयरले कर्जा रकम चुक्ता हुनु अगावै ऋणीको निधन (वा पूर्ण र स्थायी अशक्तता भएमा) भएमा वित्तिय संस्थाबाट लिएको कर्जा रकम चुक्ता गरिदिन्छ ।

  • योग्य उमेर ( ऋणीको)ः १८ देखि ५९ वर्ष
  • बीमा अवधिः कर्जा अवधि सरह ।
  • प्रिमियम बुझाउने विधिः बार्षिक

प्रथम पटक पोलिसी जारी मितिः०३/०७/२०१०