Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

विभागीय ठेगाना

अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी
नारायणी कम्प्लेक्स,
पुल्चोक, ललितपुर,
पो.ब. नं.:११५९०
काठमाडौं नेपाल ।

ग्राहक सेवा तथा संरक्षण विभाग

Activities Contact Person Position Turn Around Time
Days
 Simple Reinstatement Prajani Shahi
Jashmin Manandhar
Bikram R Bajracharya
Sr. Assistant
Jr. Officer
Asst. Manager, CSC Dept.
 3
 Reinstatement by Re-dating Prajani Shahi
Jashmin Manandhar
Bikram R Bajracharya

Sr. Assistant
Jr. Officer
Asst. Manager, CSC Dept.

 3
 Policy Changes Prajani Shahi
Jashmin Manandhar
Bikram R Bajracharya
Jr. Assistant
Jr. Officer
Asst. Manager, CSC Dept.
 7
 Loan Sweta Baskota
Prajani Shahi
Bikram R. Bajracharya
Jr. Assistant
Sr. Assistant
Asst. Manager, CSC Dept
 2
 Partial Maturity Payment Kabita K.C
Sweta Baskota
Bikram R. Bajracharya
Jr. Officer 
Jr. Assistant
Asst. Manager, CSC Dept.
 2
 Duplicate Policy Prajani Shahi
Jashmin Manandhar
Bikram R. Bajracharya
Sr. Assistant
Jr. Officer
Asst. Manager, CSC Dept
 7
 Surrender Sunita Poudel
Jashmin Manandhar
Bikram R. Bajracharya 
Officer
Jr. Officer
Asst. Manager, CSC Dept. 
 3
 Address Change Prajani Shahi
Jashmin Manandhar
Bikram R. Bajracharya 
Sr. Assistant
Jr. Officer
Asst. Manager, CSC Dept.
 1
 Signature Change Prajani Shahi
Jashmin Manandhar
Bikram R. Bajracharya
Sr. Assistant
Jr. Officer
Asst. Manager, CSC Dept.
 1
 Full Maturity Payment
Pradeep K. Bhandari
Madhu Sudan Panta
Bikram R. Bajracharya
Jr. Officer
Jr. Officer
Asst. Manager, CSC Dept
 2
अन्य विभागहरु
कर्मचारी लाभ विभाग, ग्रुप बीमा Collapsed Expanded


सम्पर्क व्यक्ति

१. श्री सूर्य ब.राई    निर्देशक +९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:४१९
२. श्री बबि क्षेत्री पौडेल  अधिकृत +९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:४२१
३. सुश्री स्मृती शर्मा  अधिकृत +९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:४२०

दावी सेवा Collapsed Expanded


सम्पर्क व्यक्ति

१. श्री मनोज कुमार नेपाल प्रबन्धक 
+९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:२२५
२.
सुश्री समिना बानु
अधिकृतसहायक अधिकृत
+९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:२२८
३. श्री श्रीकृष्ण पौडेल सहायक अधिकृत +९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:२२७
बीमा करार सेवाहरु Collapsed Expanded


सम्पर्क व्यक्ति

१. श्री कमल राज अर्याल
प्रबन्धक

+९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:२०१
२.
सुश्री शैलजा मानन्धर 
अधिकृत +९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:२०४
वित्तिय विभाग Collapsed Expanded


सम्पर्क व्यक्ति

१. श्री राजिव पाठक  
प्रबन्धक 
+९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:३०३
एजेन्सी विभाग Collapsed Expanded


सम्पर्क व्यक्ति

१.
श्री अनिन्द्रराज श्रेष्ठ 

एजेन्सी निर्देशक

+९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:४०५
२. श्री भुवन राउत प्रबन्धक +९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:४०७
संचालन विभाग Collapsed Expanded


सम्पर्क व्यक्ति:

१. श्री राम कुमार यादव  प्रमुख +९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:३०१

प्रशिक्षण विभाग Collapsed Expanded

सम्पर्क व्यक्ति:

१.
 श्री बसन्त लिम्बु  
प्रबन्धक
+९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:४२४
२. श्री शैगेश शाक्य अधिकृत
+९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:४२६
३. श्री प्रशँसा ढकाल  अधिकृत

+९७७ १ ५५५५१६६ एक्स्टे.:४२७