Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

मिडिया डाउनलोड

प्रेस विज्ञप्तीहरु एवं मिडिया सम्बद्ध कागजातहरुमा पहुँच

सूचना

हाम्रो सूचनाहरु र विज्ञप्तीहरु फेला पार्नुहोस् ।

प्रेस विज्ञप्ती

मेटलाइफ नेपाल समाचार कक्ष

बीमा डिफल्टरहरु

डिफल्टमा रहेका दावीकर्ताहरुको सूची

अनिर्णित परिपक्वता संग्रह

सबै र आँशिक अनिर्णित परिपक्वता चेकहरुका साथ बीमितहरुको विवरण