Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

बचत तथा लगानी

चाहे बचत होस् या लगानी योजना, हामीसँग तपाईंको मूलधन वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उपायहरु छन् ।

फ्युचर केयर डिपिएस

आकर्षक परिपक्वता मूल्य र पर्याप्त दुर्घटना लाभका साथ बचत तथा सुरक्षा योजना ।

इण्डोमेन्ट योजना

लाइफ कभरको सर्वाधिक सुविधाजनक तरिका जसले प्रदान गर्दछ न्यून लागतमा उच्चतहको संरक्षण

तीन किस्ते योजना

यो योजनाले तीन किस्तामा चुक्ता गरिएको बीमांकरकमसँगैं उच्च बीमा सुरक्षण तथा लगानीमा आकर्षक प्रतिफल प्रदान गर्दछ ।

हामी सधैं तपाईसँगैं रहन चाहन्छौं ।

तपाईंको नजिकैको मेटलाइफ कार्यालय खोज्नुहोस् ।

अझ बढी जान्नुहोस्