Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

मेटलाइफ कार्यालयहरु र एजेन्सीहरु नेपालभर छन्, फेला पार्नुहोस् ।

सम्पर्क फारम

हामी तपाईंबाट सुन्न रुचाउँछौं। हाम्रो सम्पर्क फारममा तपाईंको गुनासा, सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भनें लेख्नुहोस् ।

मेटलाइफको ठेगाना

हामीसँग सधैं सम्पर्कमा रहनुहोस् ।

विभागीय ठेगाना

हाम्रो विभागीय ठेगानाहरु पत्ता लगाउनुहोस् ।

एजेन्सीहरुको सूची ।

हाम्रीसँग सम्बद्ध एजेन्सीहरु फेला पार्नुहोस् ।

रहेको स्थानको नक्सा

गुगल नक्सामा हाम््रा कार्यालयहरु ह्ेर्नुहोस् ।

कर्पोरेट एजेन्सीहरु

हाम्रा कर्पोरेट एजेन्सीहरु पत्ता लगाउनुहोस् ।

अधिकार प्राप्त डक्टरहरु र प्रयोगशालाहरु

हाम्रा योग्य एवं आधिकारिक डक्टरहरु र प्रयोगशालाहरु फेला पार्नुहोस् ।

आज्ञापालन

हम्रो आज्ञापालन र फ्रड हटलाइन विवरण हेर्नुहोस् ।

हाम्रो टिममा आबद्ध हुनुहोस् ।

देशकै अत्यन्त प्रोफेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएर हाम्रो एजेन्ट बन्नुहोस् ।

पूर्ण विवरण हेर्नुहोस् ।