Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

लघु बीमा

भविष्यमा केही घटना भैहालेमा ग्रामीणसमुदायहरुका लागि वित्तिय सहयोग 

ग्रामीण कर्जा लघु आवधिक बीमा

ऋणीको जीवन बीमा गर्दछ र परिवारलाई थप आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनेछ ।