Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

लघु बीमा

भविष्यमा केही घटना भैहालेमा ग्रामीणसमुदायहरुका लागि वित्तिय सहयोग 

ग्रामीण कर्जा लघु आवधिक बीमा

ऋणीको जीवन बीमा गर्दछ र परिवारलाई थप आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनेछ ।

क्रेडिट केयर

तपाईंको कर्मचारीहरु र तिन्का परिवारहरुलाई जीवन गुम्दा वा अपाङ्गताको घटना हुँदा आर्थिक रुपमा सुरक्षित भएको सुनिश्चित्ता दिनुहोस् ।