Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

तपाईंको प्रिमियम भुक्तानी गर्न

ज्ब प्रिमियम तिर्ने समय आउँछ लचिलोपन एवं सुविधाको मज्जा उठाउनुहोस् ।
प्रिमियम भुक्तानी गर्न सरल तरिकाहरु ।

प्रिमियम तिर्ने विषयमा कहिले र कसरी तिर्ने भनेर आफूले रोज्न पाउनु पर्दछ भन्ने प्रतिक्रिया हामीले प्रायः हाम्रा ग्राहकहरुबाट सुन्ने गरेका छौ ।यसर्थ हामीले तपाईंको प्रिमियम तिर्नलाई तपाई समक्ष विभिन्न विकल्पहरु राखिदिएका छौ । तपाईंले तपाईंको प्रिमियम तिर्न सहज हुने गरी विभिन्न मितिहरुमध्येबाट आफ्नो अनुकूलको कुनै एक मिति रोज्न सक्नु हुनेछ ।

  • त्रैमासिक
  • अर्ध वार्षिक
  • वार्षिक

हामीले तपाईंको सुविधाको लागि भुक्तानी बुझाउन पनि विभिन्न विकल्पहरु प्रस्तुत गरेका छौ ।

  • बैंक स्थानान्तरणः तपाईको बैकलाई सिधा आदेश 
  • हाम्रो काउण्टरमा ग्राहकको आफ्नै बैंक चेक
  • इ–बैंकिं· विकल्प
  • अन्तर बैंक भुक्तान प्रणाली मार्फत् भुक्तानी
  • हाम्रो बैंक खातामा तपाईको बैैंक मार्फत् भुक्तानी
  • डिजिटल प्रिमियम भुक्तानी 

प्रिमियम भुक्तानी गर्न विभिन्न बैंकहरुमा रहेको हाम्रो खाता नम्बरहरुः

S.no

Name of Bank

Main A/C

1

Standard Chartered Bank Ltd

01 0198005 01

2

NICASIA Bank Ltd

3241157604524002

3

Nepal Investment Bank Ltd

00101010251815

4

Nabil Bank Ltd

0201017502071

5

Everest Bank Ltd

01201102200028

6

Himalayan Bank Ltd

00602427220017

7

Laxmi Bank Ltd

00511009166

8

Nepal SBI Bank Ltd

20225240200102

9

Bank of Kathmandu Lumbini

060000062475524

10

Siddhartha Bank Ltd

00915001324

11

Global IME Bank Ltd

7511010000120

12

NMB BANK Ltd

01600600129594000001

13

Bank of Kathmandu Lumbini

15900107667524

14

Machhapuchchhre Bank Ltd

1601524362839017