Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

दुर्घटना बीमा

तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि उपयुक्त बीमा लाभ रोज्नुहोस्, जुन दुर्घटना भएको बखतमा काम लागोस् ।

लाइफ सिल्ड

मृत्यु, अपाङ्गता हुँदा, उपचार खर्च र आम्दानीको भर्पाइ गर्ने लाभहरुको राम्रो संयोजन