Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

प्रायः सोधिने प्रश्नहरु

मेटलाइफमा हामीले प्रदान गरिरहेको सेवाहरुका बारेमा तपाईं जानकार हुनु जरुरी छ । हामीले केही प्रायः सोधिने प्रश्नहरु र तिन्का जवाफहरुलाई तपाईंको सहयोगको लागि तल एकसाथ प्रस्तुत गरेका छौं ।