Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

म इच्छुक छुः

अघि बढ्नुहोस् ।

मेटलाइफ ठेगानाहरु पत्ता लगाउने

तपाईंको नजिकैको मेटलाइफ कार्यालय खोज्नुहोस् ।

अझ खोज्नुहोस् ।

तपाईंको आवश्यकता अनुकूलको उपयुक्त बीमा

हामी सहयोग गर्छौं, तपाईंको जीवन र अर्थव्यवस्थालाई उत्कृष्टता प्रदान गर्न ।

नसोचेको अवस्थाको लागि सुरक्षा– लाइफ केयर

लाइफ केयर अन्तर्गत बढीमा २४ वटासम्म सूचीकृत रोगहरुका लागि उपचार खर्च र गुमेको आम्दानीको भर्पाइ हुन्छ ।

अझ जान्नुहोस्
सूचना अधिकृत

श्री राम कुमार यादव, संचालन विभाग प्रमुख, ५५५५१६६ एक्स. ३०१, ९८०१०७५७१३