Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

तपाईंको आवश्यकता अनुकूलको उपयुक्त बीमा

हामी सहयोग गर्छौं, तपाईंको जीवन र अर्थव्यवस्थालाई उत्कृष्टता प्रदान गर्न ।

नसोचेको अवस्थाको लागि सुरक्षा– लाइफ केयर

लाइफ केयर अन्तर्गत बढीमा २४ वटासम्म सूचीकृत रोगहरुका लागि उपचार खर्च र गुमेको आम्दानीको भर्पाइ हुन्छ ।

अझ जान्नुहोस्

सूचना अधिकृत

श्री देव किशोर लाल , संचालन विभाग प्रमुख, ५५५५१६६ एक्स. ३०१, ९८५११५३५६८