Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

लाइफ कार्ड के हो ?

तपाईंको मेटलाइफ लाइफ कार्डले तपाईंलाई विभिन्न अस्पतालहरु, क्लिनिकहरु र डायग्नोस्टिक सेन्टरहरुमा विशेष छुट दिलाउँछ ।

लाइफ कार्ड के हो ?

तपाईंको मेटलाइफ लाइफ कार्डले तपाईंलाई विभिन्न अस्पतालहरु, क्लिनिकहरु र डायग्नोस्टिक सेन्टरहरुमा विशेष छुट दिलाउँछ ।