Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

प्रिमियम क्यालकुलेटर

हाम्रो क्यालकुलेटर प्रयोग गरेर तपाईंले चाहनु भएको वित्तिय संरक्षणका लागि तपाईंलाई कति आवश्यक पर्छ भन्ने जान्नुहोस् ।

भविष्यको लागि योजना बनाउन तपाईंलाई त्यस्ता उपायहरु चाहिन्छ जसले तपाईंको वर्तमान व्यवस्थित बनाउन सहयोग गरोस् ।

मेटलाइफमा हामी तपाईंलाई यी निर्णयहरु सजिलै लिन सहयोग गर्न चाहन्छौं । हाम्रो प्रिमियम क्यालकुलेटरहरुले तपाईंले चाहनु भएको बीमा संरक्षणको लागि तपाईंलाई आवश्यक पर्ने बचतका बारेमा शिघ्र जानकारी दिनेछ । तपाईंको बालबालिकाहरुको शिक्षाको लागि होस् या अकस्मात आइपर्न सक्ने घटनामा तपाईंको परिवारको सुरक्षागार्डको लागि होस्, यी क्यालकुलेटरहरुले तपाईंको भविष्यको लागि तपाईंको लगानीलाई राम्ररी बुझ्न सहयोग पु¥याउनेछ ।

प्रिमियम क्यालकुलेटर

न्यूनतम वार्षिक प्रिमियम = ने.रु.१२,०००, अधिकतम वार्षिक प्रिमियम = ने.रु.३०,००,०००

न्यूनतम अवधि  = ५ वर्ष, अधिकतम अवधि  = २० वर्ष

विधि कः

निश्चित् राशि अथवा कभरेज रकम (क)  र बीमा कभेजको अवधि (ख) रोज्नुहोस् ।

वार्षिक प्रिमियम = निश्चित् राशि अथवा कभरेज रकम/अवधि

उदाहरणः निश्चित् राशि रु. ५,००,००० सहितको २० वर्षे पोलिसीका लागि वार्षिक प्रिमियम रु.२५,००० पर्छ– यो गणना रु.५,००,०००लाई २० ले भाग गरेर आएको हो ।

विधि खः

वार्षिक प्रिमियम (क)  र बीमा कभेजको अवधि (ख) रोज्नुहोस् ।

निश्चित् राशि अथवा कभरेज रकम = वार्षिक प्रिमियम ह्   अवधि

उदाहरणः निश्चित् राशि अथवा कभरेज रकम २० वर्षे पोलिसीको तिर्नु पर्ने रु.२५,००० वार्षिक प्रिमियमले रु.५,००,०००– यो गणना रु.२५,००० लाई २० ले गुणा गरेर आएको हो ।