Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

शिक्षा

तपाईंको छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको लागि आजै सही जग बसालिदिनुहोस् । मेटलाइफले तपाईंको बालबच्चाको लागि के गर्न सक्छ, त्यसबारेमा थाहा पाउनुहोस् ।

शिक्षा संरक्षण योजना

यो योजनामा तपाईको वच्चाको उमेर अनुसार भुक्तानी अवधि छान्न सकिन्छ ।