Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

सहायता केन्द्र

तपाईंको मेटलाइफ योजना व्यवस्थित गर्न तपाईंलाई आवश्यक सबै सहयोगहरु

मेरो प्रिमियम भुक्तानी

प्रिमियम भुक्तानीहरु सजिलोसँग तिर्न ।

दावी गर्न ।

तपाईंको दावी गर्न यो निर्देशनको पालना गर्नुहोस् ।

प्रायः सोधिने प्रश्नहरु

मेटलाइफको बारेमा तपाईंका सबै प्रश्नहरुको जवाफ पाउनुहोस् ।