Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

दावी पेश

तपाईंको दावी फछ्र्यौट गर्न यो स्टेप बाइ स्टेप निर्देशिकालाई एक पछि अर्को गर्दै पछ्याउनुहोस् ।

हामी बुझ्दछौं कि जब तपाईंको दिमागमा धेरै विषय चलिरहेको हुन्छ त्यो समयमा दावी पेश गर्नु पीडादायी हुन सक्छ ।

यसैले, हामीले यो प्रक्रियालाई सम्भव भएसम्म छिटो छरितो बनाउन यो स्टेप बाइ स्टेप निर्देशिकाको सहारा लिएका छौं । यदि तपाईंलाई प्रक्रियाको कुनै पनि समयमा हाम्रो सहयोग आवश्यक परेमा तपाईंले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ+ ९७७ १ ५५५५ १६६ मा कल गर्न वा service-nepal@metlife.com.np मा इमेल पठाउन सक्नु हुन्छ 

तपाईको दावी प्रक्रियालाई सम्भव भएसम्म छिटो टुङ्ग्याउन, कृपया तपाईंले हामी समक्ष पेश गर्नु भएका सम्पूर्ण कागजातहरु पूरा भएको र सही व्यक्तिद्वारा दस्तखत गरिएको छ भन्ने सुनिश्चित् गर्नुहोस् ।

अवलोकन

देहायका निर्देशनहरुले तपाईंलाई दावी कहिले गर्ने र कहिले हामी समक्ष पेश गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईलाई दिनेछ ।

१.  कृपया, यो सुनिश्चित् गर्नुहोस् कि तपाईंद्वारा वा तपाईंको तर्फबाट पेश गरिएको कुनै पनि दावी तपाईंले घटना भए पश्चात् त्यसको बारेमा हामीलाई अति शीघ्र सुसूचित गर्नु भएको छ ।तपाईंले हामीलाई फ्याक्स, इमेल वा फोनमार्फत् जानकारी गराउन सक्नु हुन्छ । यदि तपाईं हामीलाई कोही बीमित व्यक्तिको मृत्यु सम्बन्धमा सूचित गर्न चाहनु हुन्छ भनें कृपया मृत्यु दावीको जानकारी गराउने प्रक्रिया सम्बन्धि विस्तृत विवरणका लागि यसैको बुँदा २ बमोजिम सिफारिस गर्नुहोस् ।

      पत्राचारको लागिः    
      श्री दावी विभाग,
      अमेरिकन जीवन बीमा कम्पनी
      नारायणी कम्प्लेक्स, पुल्चोक, ललितपुर ।
      पो.ब.नं. ११५९०, नेपाल
      टेलिफोनः ९७७ १ ५५५५ १६६
      प्याक्स: ९७७ १ ५५५५ १७३

      इमेलः service-nepal@metlife.com.np   


२. तपाईंको दावी सम्बद्ध सम्पूर्ण कागजातहरु  जुटाउनुहोस् र हामी समक्ष तत्काल पठाउनुहोस् । तलका विभिन्न दावी किसिमहरुमध्ये एक रोज्नुहोस् र तपाईंले तपाईंको दावीका लागि चाहिने सम्पूर्ण कागजातहरुको सूची देख्न सक्नु हुन्छ ।

 • मृत्यु दावी–व्यक्तिगत पोलिसी अन्तर्गत
 • मृत्यु दावी– ग्रुप पोलिसी अन्तर्गत
 • मृत्यु दावी–लघु क्रेडिट बीमा
 • सदाको लागि अपा¨ता – पूर्ण वा आँशिक
 • जीवनवृत्ति लाभहरु– लाइफ सील्ड
        क. दुर्घटनाबाट हुने औषधोपचार खर्च सोधभर्ना
        ख. अस्पताल भर्ना आय
        ग. दुर्घटनात्मक अशक्तता आय ५२ हप्ता          
 • जीवनवृत्ति लाभहरु– घातक बिमारी दावी

ग्रुप मेडिकल दावीहरु

३. कृपया यो सुनिश्चित् गर्नुहोस् कि तपाईंको दावीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु अँग्रेजी वा नेपालीमध्ये कुनै एक भाषामा लेखिएका छन् । यदि अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कागजात छ–यदि तपाईं विदेशमा दुर्घटनामा पर्नु भएमा, उदाहरणको लागि–ती कागजातहरु हामी समक्ष पु¥याउनु भन्दा पहिले आधिकारिक नोेटरी पब्लिकद्वारा अनुवाद गराउनु पर्नेछ ।

४. तपाईंको दावी लाई छिटो भन्दा छिटो प्रक्रियामा लैजान हामी तपाईंलाई माथि दिइएका बुँदाहरुलाई होशियारी पछ्याएर सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौैं । अन्यथा, तपाईंको दावी ढिलो हुन वा केही अवस्थाहरुमा अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि रहन सक्छ । हामी तपाईंको दावी पूरा गर्नु अघि तपाईंलाई केही मेडिकल जाँच गराउन पनि आग्रह गर्न सक्दछौं । यदि तपाईंको हकमा यस्तो अवस्था आएमा हामी तपाईंलाई यसबारेमा जानकारी गराउनेछौं ।

५. दावी वापत् भुक्तानी चुक्ता भएपछि तपाईंले वा तपाईंको लाभग्राहीले भर्पाइ रसिद हाम्रो अभिलेखमा कानूनी रुपमा सुरक्षित राख्नका लागि यथाशीघ्र हामीलाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

दावी पेश गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु

मृत्यु दावी प्रक्रिया पूरा गर्न निम्न बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

१. सक्कल बीमालेख

२. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी गरिएको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि

३. ईच्छाइएकोव्यक्तिको नागरिकताको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि

४. ईच्छाइएको व्यक्ति नाबालक भएमा जन्मदर्ताको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि

५. बीमित तथा ईच्छाइएको व्यक्ति बीच नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि

६. अस्पतालमा उपचार गरिएको उपचारका सम्पूर्ण कागजातहरु

७. अस्पतालबाट जारी गरिएको मृत्यु प्रमाणपत्र

८. दुर्घटना अथवा शंकास्पद मृत्युको लागि प्रहरी प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्का र पोस्टमार्टम रिपोर्ट

९. कम्पनीबाट उपलब्ध गराएको दावी फाराम भरी पेश गर्ने

१०. कम्पनीबाट उपलब्ध ढाँचामा चिकित्सकको बयान फारम

११. पत्रिकाको अंश (श्रद्धाञ्जली विज्ञापन, समाचारहरु­) यदि उपलब्ध भएमा

१२. ईच्छाइएको व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको एक प्रति फोटो

ग्रुप बीमा अन्तर्गत मृत्यु दावी प्रक्रिया पूरा गर्न निम्न बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

१. सक्कल बीमालेख

२. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी गरिएको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि

३. ईच्छाइएकोव्यक्तिको नागरिकताको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि

४. ईच्छाइएको व्यक्ति नाबालक भएमा जन्मदर्ताको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि

५. बीमित तथा ईच्छाइएको व्यक्ति बीच नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि

६. अस्पतालमा उपचार गरिएको उपचारका सम्पूर्ण कागजातहरु

७. अस्पतालबाट जारी गरिएको मृत्यु प्रमाणपत्र

८. दुर्घटना अथवा शंकास्पद मृत्युको लागि प्रहरी प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्का र पोस्टमार्टम रिपोर्ट

९. कम्पनीबाट उपलब्ध गराएको दावी फाराम भरी पेश गर्ने

१०. रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको नियुक्ति मिति खुलेको, पुर्णकालीन रुपमा कर्मचारी भएको र कार्य गरेको अन्तिम दिन   खुलेको र कम्पनीबाट निजलाई हटाएको मिति उल्लेख भएको पत्र

११. बीमितले बुझेको अन्तिम आधारभूत मासिक तलब उल्लेख भएको तलब विवरण

१२. ईच्छाइएको व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको एक प्रति फोटो

१. मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

२. बीमित तथा ईच्छाइएको व्यक्ति बीच नाता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

३. बीमित तथा ईच्छाइएको व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि

४. समूह मुचुल्का

५. कर्जा मौज्दात विवरण

६. तमसुक

७. संस्थाको पत्र

८. कम्पनीबाट उपलब्ध गराएको दावी फाराम भरी पेश गर्ने

१. उपचारका कागजातहरु (इमरजेन्सी पेपर, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्शन, अस्पतालबाट जारी डिस्चार्ज पेपर आदि)

२. कम्पनीबाट उपलब्ध गराएको दावी फाराम भरी पेश गर्ने

३. सक्कल मेडिकल बीलहरु

४. टेस्ट रिपोर्टहरु (एक्स रे, रगत परिक्षण, सिटी स्क्यान, एम आर आई रिपोर्ट आदि)

५. हाजिरी रेकर्ड (दुर्घटनाबाट भएको अशक्तताको कारण पाउने साप्ताहिक आय दावीको लागि)

 

दुर्घटनाबाट हुने औषधोपचार खर्च सोधभर्ना, अस्पताल भर्ना आय, दुर्घटनाको कारण साप्ताहिक आय दावी प्रक्रिया पूरा गर्न निम्न बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

१. उपचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु

२. सक्कल बीलहरु

३. कम्पनीबाट उपलब्ध गराएको दावी फाराम भरी पेश गर्ने

४. कम्पनीबाट उपलब्ध ढाँचामा चिकित्सकको बयान फाराम (आवश्यक भएमा)

५. प्रहरी प्रतिवेदन (आवश्यक भएमा)

१. बीमितको विगतमा भएको उपचारको कागजात सहित सम्पूर्ण उपचारका कागजातहरु

२. कम्पनीबाट उपलब्ध गराएको दावी फाराम भरी पेश गर्ने

३. कम्पनीबाट उपलब्ध ढाँचामा चिकित्सकको बयान फाराम

स्थायी पूर्ण अशक्तता र स्थायी आंशिक अशक्तता दावी प्रक्रिया पूरा गर्न निम्न बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

१. उपचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु

२. कम्पनीबाट उपलब्ध गराएको दावी फाराम भरी पेश गर्ने

३. कम्पनीबाट उपलब्ध ढाँचामा चिकित्सकको बयान फाराम

४. प्रहरी प्रतिवेदन (आवश्यक भएमा)

यदि तपाईं कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने बारेमा द्विविधामा हुनुहुन्छ भनें हाम्रो दावी सेवा इकाईको फोन+ ९७७ १ ५५५५१६६ मा कल गर्नुहोस् र उपलब्ध कोही एकजना दावी अधिकारीसँग बुझ्नुहोस् । तपाईंलाई सहयोग गर्न पाउँदा हामीलाई औधी खुशुीको महसुस हुनेछ ।