Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

दावी पेश

तपाईंको दावी फछ्र्यौट गर्न यो स्टेप बाइ स्टेप निर्देशिकालाई एक पछि अर्को गर्दै पछ्याउनुहोस् ।
हामी बुझ्दछौं कि जब तपाईंको दिमागमा धेरै विषय चलिरहेको हुन्छ त्यो समयमा दावी पेश गर्नु पिडादायी हुन सक्छ ।

यसैले, हामीले यो प्रक्रियालाई सम्भव भएसम्म छिटो छरितो बनाउन यो स्टेप बाइ स्टेप निर्देशिकाको सहारा लिएका छौं । यदि तपाईंलाई प्रक्रियाको कुनै पनि समयमा हाम्रो सहयोग आवश्यक परेमा तपाईंले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ+ ९७७ १ ५५५५ १६६   मा कल गर्न वा service-nepal@metlife.com.np मा इमेल पठाउन सक्नु हुन्छ 

तपाईको दावी प्रक्रियालाई सम्भव भएसम्म छिटो टु·ाउन, कृपया तपाईंले हामी समक्ष पेश गर्नु भएका सम्पूर्ण कागजातहरु पूरा भएको र सही व्यक्तिद्वारा दस्तखत गरिएको छ भन्ने सुनिश्चित् गर्नुहोस् ।

अवलोकन

देहायका निर्देशनहरुले तपाईंलाई दावी कहिले गर्ने र कहिले हामी समक्ष प्श गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईलाई दिनेछ ।

१.  कृपया, यो सुनिश्चित् गर्नुहोस् कि तपाईंद्वारा वा तपाईंको तर्फबाट पेश गरिएको कुनै पनि दावी तपाईंले घटना भए पश्चात् त्यसको बारेमा हामीलाई अति शिघ्र सुसूचित गर्नु भएको छ ।तपाईंले हामीलाई फ्याक्स, इमेल वा फोनमार्फत् जानकारी गराउन सक्नु हुन्छ । यदि तपाईं हामीलाई कोही बीमित व्यक्तिको मृत्यु सम्बन्धमा सूचित गर्न चाहनु हुन्छ भनें कृपया मृत्यु दावीको जानकारी गराउने प्रक्रिया सम्बन्धि विस्तृत विवरणका लागि यसैको बुँदा २ बमोजिम सिफारिस गर्नुहोस् ।

      पत्राचारको लागिः    
      श्री दावी विभाग,
      अमेरिकन जीपन बीमा कम्पनी
      नारायणी कम्प्लेक्स, पुल्चोक, ललितपुर ।
      पो.ब.नं. ११५९०, नेपाल
      टेलिफोनः ९७७ १ ५५५५ १६६
      प्क्स: ९७७ १ ५५५५ १७३

      इमेलः service-nepal@metlife.com.np   


२. तपाईंको दावी सम्बद्ध सम्पूर्ण कागजातहरु  जुटाउनुहोस् र हामी समक्ष तत्काल पठाउनुहोस् । तलका विभिन्न दावी किसिमहरुमध्ये एक रोज्नुहोस् र तपाईंले तपाईंको दावीका लागि चाहिने सम्पूर्ण कागजातहरुको सूची देख्न सक्नु हुन्छ ।

 • मृत्यु दावी–व्यक्तिगत पोलिसी अन्तर्गत
 • मृत्यु दावी– ग्रुप पोलिसी अन्तर्गत
 • मृत्यु दावी–दुर्गम क्रेडिट बीमा
 • सदाको लागि अपा·ता– पूर्ण वा आँशिक
 • जीवनवृत्ति लाभहरु– लाइफ सील्ड
        क. दुर्घटनात्मकमेडिकल क्षतिपूर्ति
        ख. अस्पताल भर्ना भत्ता
        ग. दुर्घटनात्मक असक्षम आय ५२ हप्ता          
 • जीवनवृत्ति लाभहरु– सघन विरामी

ग्रुप मेडिकल दावीहरु

३. कृपया यो सुनिश्चित् गर्नुहोस् कि तपाईंको दावीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु अँग्रेजी वा नेपालीमध्ये कुनै एक भाषामा लेखिएका छन् । यदि अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कागजात छ–यदि तपाईं विदेशमा दुर्घटनामा पर्नु भएमा, उदाहरणको लागि–ती कागजातहरु हामी समक्ष पु¥याउनु भन्दा पहिले आधिकारिक नोेटरी पब्लिकद्वारा अनुवाद गराउनु पर्नेछ ।

४. तपाईंको दावी लाई छिटो भन्दा छिटो प्रक्रियामा लैजान हामी तपाईंलाई माथि दिइएका बुँदाहरुलाई हाशियारीपूर्वक पछ्याएर सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौैं । अन्यथा, तपाईंको दावी ढिलो हुन वा केही अवस्थाहरुमा अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि रहन सक्छ । हामी तपाईंको दावी पूरा गर्नु अघि तपाईंलाई केही मेडिकल जाँच गराउन पनि आग्रह गर्न सक्दछौं । यदि तपाईंको हकमा यस्तो अवस्था आएमा हामी तपाईंलाई यसबारेमा जानकारी गराउनेछौं ।

५. दावी वापत् भुक्तानी चुक्ता भएपछि तपाईंले वा तपाईंको लाभग्राहीले भर्पाइ रसिद हाम्रो अभिलेखमा कानूनी रुपमा सुरक्षित राख्नका लागि यथाशिघ्र हामीलाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

दावी पेश गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु
व्यक्तिगत पोलिसीहरु अन्तर्गत मृत्यु दावी Collapsed Expanded

मृत्यु दावी  प्रक्रिया पूरा गर्न निम्न बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

१. सक्कली पोलिसी कागजात
२. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी गरिएको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको ।
३. लाभग्राही÷हरुको नागरिकताको प्रतिलिपि, साथसाथै बीमितको समेत, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको ।
४. नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको ।
५. बीमित र लाभग्राही÷हरुबीचको नाता खुलेको नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बद्ध सबैको फोटोहरु पनि । नाबालकको हकमा सबै सम्बद्ध व्यक्तिहरुको फोटोसहित नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, उदाहरणको लागि बीमित, नाबालक लाभग्राही÷हरु, जीवित अभिभावक आदि, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको ।
६. सबै कानूनी हकवालाहरु र अँशीयारहरु( यदि लाभग्राहीहरु कनूनी हकदार भएमा) को नाममा अदालतद्वारा जारी गरिएको उत्तराधिकारी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको ।७.अस्पतालमा उपचार गरिएका कागजपत्रहरु ।८. अस्पतालबाट प्राप्त मृत्यु प्रमाणपत्र ।
९.प्रहरी रिपोर्ट ( यदि दुर्घटनाले वा अन्य शँकास्पद घटनाले मृत्यु भएको छ भनें)
१०. पोस्टमार्टम प्रतिवेदन (( यदि दुर्घटनाले वा अन्य शँकास्पद घटनाले मृत्यु भएको छ भनें)
११. भिसेरा प्रतिवेदन (केही दुर्घटनाजन्य वा अन्य शँकास्पद घटनाले मृत्यु भएमा आवश्यक पर्न सक्छ)
१२. दावीकर्ताको लिखत पूरा गरिनु पर्नेछ र हरेक लाभग्राहीले त्यसमा दस्तखत गर्नु पर्दछ र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिनु पर्दछ ।
१३. फिजिसीयनको लिखत पूरा गरिनु पर्नेछ र अन्तिम फिजिसीयन, जसले मृत्यु भएको यकिन गरेको हुन्छ, वहाँको छाप र हस्ताक्षर हुनु पर्दछ ।
१४. पत्रिकाको अँशहरु ( श्रद्धाञ्जली विज्ञापन, समाचारहरु आदि)()यदि उपलब्ध भएमा ।)

ग्रुप पोलिसी अन्तर्गत मृत्यु दावी Collapsed Expanded

ग्रुप पोलिसी अन्तर्गत मृत्यु दावी  प्रक्रिया पूरा गर्न निम्न बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

१. सक्कली सामूहिक प्रमाणपञ
२. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी गरिएको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको ।
३. लाभग्राही÷हरुको नागरिकताको प्रतिलिपि, साथसाथै बीमितको समेत, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको ।
४. बीमित र लाभग्राही÷हरुबीचको नाता खुलेको नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बद्ध सबैको फोटोहरु पनि । नाबालकको हकमा सबै सम्बद्ध व्यक्तिहरुको फोटोसहित नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, उदाहरणको लागि बीमित, नाबालक लाभग्राही÷हरु, जीवित अभिभावक आदि, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको ।
५. सबै कानूनी हकवालाहरु र अँशीयारहरु( यदि लाभग्राहीहरु कनूनी हकदार भएमा) को नाममा अदालतद्वारा जारी गरिएको उत्तराधिकारी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिएको ।६.अस्पतालमा उपचार गरिएका कागजपत्रहरु ।
७. अस्पतालबाट प्राप्त मृत्यु प्रमाणपत्र ।
८.प्रहरी रिपोर्ट ( यदि दुर्घटनाले वा अन्य शँकास्पद घटनाले मृत्यु भएको छ भनें)
९. पोस्टमार्टम प्रतिवेदन (( यदि दुर्घटनाले वा अन्य शँकास्पद घटनाले मृत्यु भएको छ भनें)
१०. भिसेरा प्रतिवेदन (केही दुर्घटनाजन्य वा अन्य शँकास्पद घटनाले मृत्यु भएमा आवश्यक पर्न सक्छ)
११. दावीकर्ताको लिखत पूरा गरिनु पर्नेछ र हरेक लाभग्राहीले त्यसमा दस्तखत गर्नु पर्दछ र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरिनु पर्दछ ।
१२. फिजिसीयनको लिखत पूरा गरिनु पर्नेछ र अन्तिम फिजिसीयन, जसले मृत्यु भएको यकिन गरेको हुन्छ, वहाँको छाप र हस्ताक्षर हुनु पर्दछ ।
१३. रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको नियुक्ति मिति खुलेको पत्र र पूर्णकालीन रुपमा कार्यालयमा जानकारी गराएको अन्तिम कार्य दिन, साथसाथै कम्पनीद्वारा उसलाई हटाइएको मिति ।( ग्रुप मृत्यु दावीको हकमा)
१४. स्वर्गीय बीमितद्वारा झिकिएको अन्तिम मासिक शुरु तलब स्केल उल्लेख भएको तलबी विवरण खुलेको स्लिप ।

दुर्गम क्रेडिट अन्तर्गत मृत्यु दावी Collapsed Expanded

१. प्रमाणित मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र
२. सामूहिक पत्र
३. दावी फारम
४. प्रमाणित नाता प्रमाणपत्र
५. बीमित र लाभग्राहीको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रमाणित गरिएको ।
६. पोस्टमार्टम, प्रहरी प्रतिवेदन ((दुर्घटनाले वा अन्य शँकास्पद घटनाले मृत्यु भएकाको लागि)
७. कर्जा मौज्दात विवरण ।

ग्रुप मेडिकल दावी Collapsed Expanded

१. उपचारका कागजातहरु( प्रेस्क्रिप्सन, डिस्चार्ज विवरण आदि)
२. दावी फारम( कम्पनीद्वारा वितरित पूरा गर्नु पर्नेछ र बीमित एवं उपचारमा संलग्न फिजिसीयनद्वारा हस्ताक्षरित)
३. सक्कली मेडिकल बीलहरु
४. एक्स–रे, सिटि स्क्यान, एमआरआइ, प्रयोगशाला परीक्षणहरु आदि ।५. हाजिरी रेकर्ड ( दुर्घटनाजन्य अपा·ता आय ५२ हप्ताको लागि)

 

जीवनवृत्ति लाभहरु (दुर्घटनाजन्य मेडिकल क्षतिपूर्ति/अस्पताल भर्ना आय/दुर्घटनाजन्य अपा·ता आय ५२ हप्ता)–लाइफ सील्ड Collapsed Expanded

दुर्घटनाजन्य मेडिकल क्षतिपूर्ति÷अस्पताल भर्ना आय÷दुर्घटनाजन्य अपा·ता आय दावी  प्रक्रिया पूरा गर्न निम्न बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

१. सम्बद्ध सबै विवरणहरु सहित बीमित स्वयम्ले दिएको जानकारी ।
२. दावी फारमहरु( कम्पनीद्वारा वितरित पूरा गर्नु पर्नेछ र बीमित एवं उपचारमा संलग्न फिजिसीयनद्वारा हस्ताक्षरित)
३. अस्पतालको सक्कली बीलहरु र आकस्मिक एम्बुलेन्स बील (यदि छ भनें)
४. अस्पतालको सक्कली भर्पाइ रसिद
५. प्रकृति साथसाथै दुर्घटना भएको मिति जनाइएको मेडिकल रिपोर्ट ।६.सबै सम्बद्ध एक्स–रेहरु÷सिटि स्क्यानहरु÷एमआरआइहरु÷ प्रयोगशाला परीक्षणहरु र रिपोर्टहरु ।
७. अस्पतालले दिएको डिस्चार्ज विवरणको प्रतिलिपि ।
८. प्रहरी प्रतिवेदन  (केही  अवस्थाहरुमा आवश्यक पर्न सक्छ)

जीवनवृत्ति लाभहरु–सघन रोग Collapsed Expanded

१. सम्बद्ध सबै विवरणहरु सहित बीमित स्वयम्ले दिएको जानकारी ।
२. दावी फारमहरु( कम्पनीद्वारा वितरित पूरा गर्नु पर्नेछ र बीमित एवं उपचारमा संलग्न फिजिसीयनद्वारा हस्ताक्षरित)
३. रोगको प्रकृति साथसाथै रोग पहिचान गरिएको मिति जनाइएको मेडिकल रिपोर्ट ।
४. सबै सम्बद्ध एक्स–रेहरु÷सिटि स्क्यानहरु÷एमआरआइहरु÷ प्रयोगशाला परीक्षणहरु र रिपोर्टहरु (हिस्टोप्याथोलोजि रिपोर्ट, साइटोलोजि रिपोर्ट आदि)

सधैंको लागि पूर्ण अपा·ता र सधैंको लागि आँशिक अपा·ता दावी Collapsed Expanded

अपा·ता दावी  प्रक्रिया पूरा गर्न निम्न बमोजिमका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।

१. सम्बद्ध सबै विवरणहरु सहित बीमित स्वयम्ले दिएको जानकारी ।
२. दावी फारमहरु( कम्पनीद्वारा वितरित पूरा गर्नु पर्नेछ र बीमित एवं उपचारमा संलग्न फिजिसीयनद्वारा हस्ताक्षरित)
३. सबै सम्बद्ध एक्स–रेहरु÷सिटि स्क्यानहरु÷एमआरआइहरु/प्रयोगशाला परीक्षणहरु र रिपोर्टहरु ।
४. जाँच गर्ने फिजिसीयनको लिखत (एपीएस) अथवा दुर्घट/विरामी भएको शुरु मिति र प्रकृतिका साथसाथै अपा·ताको डिगी जनाइएको चिकित्सा रिपोर्ट ।
५. यदि दावीकर्ता डब्लुपिको लागि योग्य छ भनें सामयिक चिकित्सा रिपोर्टहरु आवश्यक पर्नेछन् । प्रत्येक पटक त्यस्तो दावीको समयमा थप विवरणहरु प्रस्तुत गरिनेछन् ।
६. प्रहरी प्रतिवेदन (दुर्घटना भएमा)

इदि तपाईं कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने बारेमा द्विविधामा हुनुहुन्छ भनें हाम्रो दावी सेवा इकाईको फोन+ ९७७ १ ५५५५१६६ मा कल गर्नुहोस् र उपलब्ध कोही एकजना दावी अधिकारीसँग बुझ्नुहोस् । तपाईंलाई सहयोग गर्न पाउँदा हामीलाई औधी खुशुीको महसुस हुनेछ ।