Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य लाभमा रंहदा तपाईं र तपाईंको परिवारलाई सही स्याहार पाउन बीमा गराउनुहोस ।

लाइफ केयर

मृत्यु लाभका साथै महिला र महिला तथा पुरुष दुवैलाई लाग्न सक्ने घातक रोगहरुको सुरक्षणका लागि सस्तो बीमा प्रिमियम सहितको बीमा योजना ।