Skip Navigation
बन्द गर्नुहोस्

नोट

चयन गरिएको पृष्ठको लागि अनुवाद हाल उपलब्ध छैन।

आधिकारिक डक्टरहरु र प्रयोगशालाहरु

आधिकारिक डक्टरहरु र प्रयोगशालाहरु विवरण

मेडिकल, पिसाब सम्बन्धी परीक्षण वा अन्य जाँच पड्तालका रिपोर्टहरु पूरा हुनुपर्छ र माथि उल्लेखित डक्टरहरुद्वारा प्रमाणिकरण भएपछि मात्र स्वीकार्य हुनेछ ।